A Sion Szava Teljes Evangéliumi Gyülekezet története

 

A Gyülekezethálózat 2018. Májusában bontakozott ki és indult szárnyaló útjára. Ekkor az alapító, Demeter József pásztor a munkatársaival Walesben, Ebw Vale városban tartózkodott egy Apostoli testvér-gyülekezetben.

 

A küldést Itt adta Isten József számára a gyorsan növekvő kegyelmi épülési hullámról több éjszakás imádság alatt. A küldetés elsősorban a Kárpát-medencére szólt és onnan további területekre, ahogyan a Szent Szellem nyitja majd a kapukat. Az Ebb Vale-i helyi gyülekezet pásztora Jason Pennington egy prófétai látomással erősítette meg József és munkatársai küldetését, miszerint Józsefet egy lovasnak látta akit az Úr sürgetett, a „terjedj” szó háromszori megismétlésével.

 

Ekkor Miskolcra hazaérve, megkezdődött a Sion Szava Teljes Evangéliumi Gyülekezet megalakulása. Egy kicsi kezdetként 10-15 fős gyülekezeti csoporttal indult a munka, Észak-Magyarországon, de a küldetés intenzív kiteljesedésének indult.  József közvetlen munkatársa Szigeti Péter prófétai szolgáló a kezdetek óta. A „Sion Szava” nevet is ekkor adta az Úr, amelynek jelentéstartalma; hogy a Sion, mint Isten népe, kihirdeti az Ő dicsőségét, így a Sion bizonyságtevő szaván keresztül a szerető Isten hívja magához az embereket.

 

Miskolc környékén felszabadult Krisztus Királyságának növekedése. Szlovákia déli részén, Rimaszombat, Torlanja, Pálfalva, Serke, és több Szlovák településen tovább terjedt a győztes Evangélium. Több településen újabb kapcsolatok épültek. Megragadott szívű munkatársak szánták oda az életüket Isten munkájába. Horváth Gyula pásztor Szendrőből, Bécsi Vilmos pásztor Füzesabonyból, és Balogh Rudolf pásztor keletről, Kisvárda környékéről kapcsolódtak a növekedéshez. Ők, mint régióvezetők szolgálnak ma is és építik a rájuk bízott szellemi területeket, Észak-magyarországi régió, Közép-magyarországi régió, és Kelet-magyarországi régióként. Több gyülekezet és pásztor kapcsolódott az idő folyamán az újabb plántálásokhoz.  Mindeközben Ukrajnában Igor Grishajev és rajta keresztül a Londoni központú Global Action szervezettel egy hosszútávú együttműködés alakult ki. A 2021. év elejének örvendetes kapcsolódása és egyben növekedése az Erdélyi  Marosvásárhelyi Gyülekezethálózat részéről történt, Horváth Kovács Zsombor pásztor vezetésével a Krisztus Felkent Gyülekezete részéről. Ezzel megalakult az Erdélyi régió, amely további terjeszti Krisztus Evangéliumát és kegyelmét. Majd az Ukrajnai régió is megalakult Uzsgorod (Ungvár) járásban, Papp József pásztor vezetésével, 12 településen, tíz pásztor szolgálatával. Mindezen kívül több újabb területen folynak az előkészületi egyeztetések.

 

Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy most több mint ötven gyülekezet és sok sok település kapcsolódott a fiatal ébredési hullámhoz. Úgy hisszük, hogy a végső időkben hatványozottan fog szaporodni a keresztény nép, és a Felkent Krisztus Jézus sokakat fog vonzani és megmenteni az örök életre.

 

Istennek adunk hálát mindenért és Övé a dicsőség azért az erőteljes folytamért amit a Sion Szava Gyülekezethálózaton keresztül is kiáraszt a mai időkben!

 

Szeretettel:   Demeter József
vezető pásztor