SION SZAVA SZERETETSZOLGÁLAT

működési leírás

 

 

I. A Szeretetszolgálat megalakulása

A Szeretetszolgálatot az emberek életében jelenlévő szociális jellegű szükségletek hívták életre, mint hatékony választ. A Sion Szava Szeretetszolgálat önkéntes munkatársakból áll, akik elkötelezettek gyakorlatias módon betölteni emberi szükségleteket az adott környezetben országosan és határainkon túl.

 A szeretetszolgálatot a döntéshozó szervező testület vezeti. A Szeretetszolgálat szervezési hátterét az erre a célra létrehozzott önkéntesekből létrehozott Munkacsoport látja el. A szervezési háttér adományok fogadására, szállítási és logisztikai feladatokra, adományosztásra, valamint az önkéntes segítő munkavégzések koordinálására irányul. A Munkacsoport, szükség szerint, de legalább évente kétszer üléseznek. Ezen túl, egymással folyamatos kapcsolatban vannak. A Munkacsoport tagjai, megbízási szerződést kötnek a Sion Szava Teljes Evangéliumi Gyülekezetttel, és külön döntés alapján megbízási díjat, illetve, költségtérítésben részesülhetnek. A Munkacsoport Régiónként önkéntes munkatársakkal együttműködve végzi a gyakorlati feladatokat.

 

A Munkacsoport tagjai:

Horváth Gyula, munkacsoportvezető, telefon: +36 70 417-6977

Szigeti Péter, koordinátor, telefon: +36 70 201-1177

Nagy László, közzponti vezetés tagja, telefon: +36 70 310-7895

Misley Ádám

Gondos Pálné

 

II. A Szeretetszolgálat célja

A szeretetszolgálat hosszútávú 10-20 éves célja. Fenntartható és hatékony rendszer fejlesztése, amely hosszútávon támogató segítséget képes nyújtani, hátrányos helyzetű, rászoruló és/vagy időskorú emberek számára. Amennyiben a településen ez a folyamat felfejlődhet, az hozzájárulhat a település jóléte és kiegyensúlyozott életközösség valósulásához. Az elesett emberek életminősége javul, eközben a szeretetszolgálat volumene növekszik újabb önkéntesekkel. Ezidő alatt a lakosság szociális érzékenysége és erkölcsi tudata általánosan fejlődésnek indul. Ez a javuló tendencia követhető mintaként kihatással lehet akár más településekre is.

A rövid távú 1-2 éves célok, a folyamat elindítását, a támogató rendszer kiépítését foglalja magába. Kezdetben kettő, vagy annál több fős helyi önkéntes csapatokkal működik alkalmi jelleggel. Az elindító szakasz után dinamikus fejlődés várható, amely a következő években akár meg is tízszereződhet.

 

III. Gyakorlati működés, eredmények

A támogató csapatok szeretettel szolgálnak az emberek felé gyakorlatias módon. A helyi szeretetszolgálat szervezését a Munkacsoport testülete működteti, együttműködve a Sion Szava Teljes Evangéliumi Gyülekezethálózat központi vezetésével, a támogató szervekkel és magánszemélyekkel, és az adott települések Önkormányzatával.

A településen felkeresik, az idős egyedülállókat, betegeket, rászorulókat, és felmérik az adott szükséglet jellegét és nagyságrendjét. Azt követően, elvégzik az szükséges feladatokat. Adott esetben a lehetőségek mérlegelése alapján az önkénteset részt vehetnek, katasztrósaelhárítás (tűzkár, vízkár és egyéb hirtelen káreseménykor) bajbajutottak mentésében, az illetékes hatóságok engedélyével ill. felkérésére.

Néhány szemléltető példa működési területre: nyáron fűkaszálás, udvarrendezés, télen favágás, vagy a portán egyéb egyeztetett szükségfeladat elvégzése, mint például napi bevásárlás, gyógyszerkiváltás. Ezen kívül tartós élelem, ruházat, vagy mindennapi használati tárgyak adományozása. A működés során a csoport dokumentálja a tevékenységét, és elszámoltatható a gyülekezethálózat, a helyi önkormányzat és az adományozók felé. A támogató csoportok önkéntesei egyenpólót/egyenruhadarabot viselnek, ahol fel van tüntetve a Szeretetszolgálat logója és felirata. Ezzel is népszerűsítik a jószándék és a szeretet társadalmi értékét. A csoport tevékenységét megismertetjük a helyi településen. Promóciós céllal plakátok, webes felületeken bemutatjuk a tevékenységet.

 

 

 

IV. Források

a.) A támogató szolgálat feladataihoz szükséges feltételek egy része önkéntes adományokból tevődik össze. Ennek egyik forrása, maga a csoport önkénteseinek felajánlása. Ebben inkább saját szerszámok, eszközök használata tartozik.

b.) A másik a Gyülekezethálózati központ, részéről, adományok, ruházatok, munkások felkészítése tartozik.

c.) A következő lehetséges forrás a helyi önkormányzat, ahol eszközök vásárlásával, tartós élelmiszerek, tűzifa, és egyéb tárgyi adományozással, vagy pénzbeli finanszírozással segítheti a csoport munkáját.

d.) A negyedik forrás, a hazai és külföldi kívülálló szervezetek, vállalatok, üzletek és magánszemélyek adományozók felajánlott támogatásai.